Contact Us
  • गुड मनी स्टोर्सका बारेमा
  • गुड मनी स्टोर्सबाट उपलब्ध सेवाहरु
  • हामीलाई भेट्नुहोस्
  • तपाईका लागि कुन ऋण ठीक हुन्छ भन्नेमा निश्चित हुनुहुन्न?
  • तपाईको गुड मनी स्टोर ऋण आवेदनलाई अनलाइन सुरु गर्नुहोस्
  • हाम्रा ग्राहकहरु के भन्दैछन्

गुड मनी स्टोर्सका बारेमा

“गुड मनी समुदायिक वित्तीय सेवाले कम आय हुने मानिसहरुका लागि सुरक्षित, सस्तो र जिम्मेवार वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दछ।

हाम्रो गुड मनी स्टोर्सले ग्राहकहरुलाई जिम्मेवार तथा दिगो वित्तीय निर्णयहरु गर्न सहायता गर्दछ जसले बृहत् सामाजिक समावेशीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्व-व्यवस्थापनलाई पहिल्याउँछ। गुड शेपहर्ड (Good Shepherd), भिक्टोरिया, दक्षिण अष्ट्रेलिया तथा क्वीन्स्ल्याण्ड सरकार र नेश्नल अष्ट्रेलिया बैंक (National Australia Bank) ले गुड मनीलाई महत्वपूर्ण स्थानहरुमा स्थापना गर्नका लागि सक्षम तुल्याएका छन्।”

Good Money Logo

गुड मनी स्टोर्सबाट उपलब्ध सेवाहरु

person portrait

Good Shepard Tick
व्याजरहित ऋण (NILs)
Good Shepard Tick
AAI द्वारा अनिवार्य
Good Shepard Tick
वित्तीय परामर्श, कानूनी सहायता तथा सेन्टरलिङ्कजस्ता अन्य सेवाहरुमा सिफारिश

हामीलाई भेट्नुहोस्

महामारीको कारण राज्यमा लागू गरिएका प्रतिबन्धहरुमा भएको परिवर्तनले गर्दा कार्यलयहरू बन्द हुन सक्छ तर टाढैबाट भए पनि हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध हुनेछ। कृपया हामीलाई कामकाजी समयमा फोन गर्नुहोस् र गुड मनीका हाम्रा मैत्रीपूर्ण कार्मचारीहरूले तपाईलाई सहयोग गर्ने छ।

person portrait

Good Shepard Tick
Good Shepard Tick
Good Shepard Tick

तपाईका लागि कुन ऋण ठीक हुन्छ भन्नेमा निश्चित हुनुहुन्न?

पत्ता लगाउनका लागि हाम्रो ऋण तुलना औजार प्रयोग गर्नुहोस्
Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

No Interest Loans

तपाईको गुड मनी स्टोर ऋण आवेदनलाई अनलाइन सुरु गर्नुहोस्

हाम्रा ग्राहकहरु के भन्दैछन्

हामी तपाईलाई मद्दत गर्न यहाँ छौँ

No Image Entered

No Image Entered

उपयोगी संसाधन

Good Shepherd Logo

Contact icon

Location icon

Other services you may be interested in

No Interest Loans (NILs) for vehicles

No Interest Loans (NILs) for vehicles

No Interest Loans (NILs) for Vehicles. Borrow up to $5000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For vehicles linked to day-to-day use. Including: Car (must be registered), motorcycle, scooter / mobility scooter, boat, first year registration and stamp duty (for purchase of vehicle)
FDV NILs

FDV NILs

No Interest Loans (NILs) For women affected by family and domestic violence Borrow up to $2000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For: Bond and rent   Legal costs Security items Removalist and transport costs Car registration and repairs Furniture and whitegoods Utility bills Technology e.g. laptop, phone Medical and dental Education and employment tools/equipment 
Household Relief

Household Relief

No Interest Loans (NILs) For people financially impacted by COVID Borrow up to $3000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For: Utility bills Bond or rent Council rates Body corporate fees
Good Insurance

Good Insurance

Good Shepherd offers insurance programs working with Australia’s largest insurance companies to create affordable and simple insurance policies for people on low incomes.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
No Interest Loans (NILs)

No Interest Loans (NILs)

No Interest Loans (NILs) for essentials. Borrow up to $1500. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For essential goods & services including: Household items (fridge, TV, washing machine + more), furniture, education essentials, laptops. devices, car repairs, medical & dental expenses (other items as requested)
StepUP Loans

StepUP Loans

Existing StepUP clients only