aboriginal flagtorress starit island flagrainbow flag
Language:

Giới thiệu về Tiền Vay Không Trả Lãi khi bị Bạo hành Gia đình và Trong nhà

Quý vị có phải là một phụ nữ đã hay đang trải qua kinh nghiệm bị bạo hành gia đình hay trong nhà hay không? Good Shepherd cung ứng Tiền Vay Không Trả Lãi linh động đến 2.000 đô-la nhằm giúp quý vị được an toàn ở nhà, dời đến nơi an toàn, hoặc gầy dựng lại đời sống của quý vị cho đến 10 năm sau đó.

Tiền vay của chúng tôi được chánh phủ tài trợ, không phải trả chi phí hay tiền lãi. Quý vị chỉ trả lại những gì quý vị vay, với tiền trả góp mỗi hai tuần hay mỗi tháng, cho 24 tháng, qua khấu trừ trực tiếp từ tài khoản hoặc Centrepay.

 

Person Photo

Tôi có hội đủ điều kiện không?

black and white woman portrait

Quý vị hội đủ điều kiện nếu quý vị:

Good Shepherd Tick
Là một phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm bị bạo hành gia đình hay trong nhà trong 10 năm qua và có tuổi từ 18 hay lớn hơn.
Good Shepherd Tick
Là một công dân Úc, thường trú nhân, hoặc có giấy thị thực nhập cảnh còn hiệu lực cho đến sau hạn kỳ trả dứt tiền vay.
Good Shepherd Tick
Có một nguồn lợi tức đủ để quý vị có thể trả lại tiền vay (khả năng trả tiền vay sẽ được thẩm định trong tiến trình xét đơn xin vay)

Tôi có thể dùng tiền vay này vào việc gì?

 • Bond and rent (with a valid lease agreement) 
 • Trả chi phí luật pháp
 • Vật dụng bảo toàn an ninh
 • Chi phí dời nhà và vận chuyển
 • Đóng tiền đăng bộ và sửa chữa xe
 • Đồ đạc và máy móc trong nhà
 • Tiện ích trong nhà ví dụ như điện, hơi đốt, nước, điện thoại, internet 
 • Kỹ thuật ví dụ như máy tính xách tay, điện thoại
 • Y khoa và nha khoa
 • Chi phí học vấn và đào tạo
 • Dụng cụ/đồ nghề cho việc làm 
 • Chi phí cho thú nuôi trong nhà

 

Chúng tôi KHÔNG cho vay để lấy tiền mặt, duy trì nợ hay mua xe. 

Tiền vay được Good Shepherd trả trực tiếp vào tài khoản của nơi bán/cung cấp (phải có số ABN) mà quý vị đề cử. 

 

Nộp đơn xin cách nào?

Hãy gọi cho chúng tôi qua số 1300 031 001 để nói chuyện với Nhân viên Khả năng Tài chánh

Đường dây hoạt động từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều Thứ Hai – Thứ Sáu

Here is what some of our FDV No Interest Loan's client have to say:

Margarat* used her FDV No Interest Loan to turn her new property into a comfortable home.

Margarat* used her FDV No Interest Loan to turn her new property into a comfortable home.

Margarat* used her FDV No Interest Loan to turn her new property into a comfortable home.

Being in her 60s it’s been hard for Margaret to leave everything and start again. After living in a refuge for a few months, she found long term housing & was preparing to move in.

Her support worker put Margaret in touch with Good Shepherd’s FDV No Interest Loans to buy a fridge and washing machine.

Margaret didn’t miss any of her payments and successfully completed her loan within 8 months.

*These stories are based on the experiences of many FDV NILs clients. Stock photo used

No Image Entered

Stacey* turned to FDV No Interest Loans when she wasn’t eligible for a grant package.

Stacey was behind due to financial abuse including the perpetrator taking her pay & making loan repayments from her bank account. He also damaged her windows, computer and TV.

When Stacey received a breach notice for not paying her rent & couldn’t access any support packages, she felt desperate.

Thankfully she reached out to FDV No Interest Loans. A loan was provided to replace the broken items and pay her rent arrears so she could maintain her tenancy.

*These stories are based on the experiences of many FDV NILs clients. Stock photo use

No Image Entered

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Good Shepherd Logo

Giới thiệu về Chúng tôi

Tìm hiểu thêm về Good Shepherd nơi đây

Contact icon

Liên lạc với Chúng tôi

More Loans

Tìm Chúng tôi

Not sure which loans are right for you? Use our Loan Comparison Tool.

Các Nguồn Tài liệu hữu ích

Financial Counselling

Công cụ Quy hoạch Ngân sách MoneySmart

Được dùng trong các buổi học hỏi của chúng tôi, công cụ này có thể giúp quý vị lập một ngân sách

Financial Counselling

Giảm các hóa đơn năng lượng

Các gợi ý này có thể giúp làm giảm hóa đơn năng lượng của quý vị

Loans and Insurance

Phòng chống thảm họa cho tài chánh của quý vị

Chuẩn bị sẵn sàng về tài chánh nếu một thảm họa xảy ra

We Are Icon

Chúng ta an toàn.

Chúng ta khỏe.

Chúng ta mạnh.

Chúng ta liên kết.

Other services you may be interested in

<noscript><img width=

Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Brimbank-Melton region.
<noscript><img width=

Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Bayside Peninsula.
<noscript><img width=

Family violence counselling for your children

Good Shepherd's family violence service includes counselling and support for your children.
<noscript><img width=

Housing services

Our Family Violence services can help connect you with special crisis accommodation.
<noscript><img width=

Legal Services Advice

If you are experiencing family violence, we can connect you with helpful legal services.
<noscript><img width=

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
Click here to exit quickly