aboriginal flagtorress starit island flagrainbow flag
Language:

Chọn loại tiền vay thích hợp cho quý vị

Good Shepherd Umbrella

Tôi cần các vật dụng hay dịch vụ thiết yếu

Quý vị có thể nghĩ đến Tiền Vay Không Trả Lãi để:

sửa chữa xe
trả chi phí y khoa hay nha khoa
trả chi phí thiết yếu cho học vấn
mua vật dụng trong nhà như tủ lạnh

Cho đến 1.500 đô-la

Số tiền vay

Không Trả Lãi

Lãi suất

12 - 18 tháng

Lịch trình trả dần tiền vay
Good Shepherd Umbrella

I want to be safe, move to safety or rebuild my life

Quý vị có thể nghĩ đến Tiền Vay FDV NILs để:

Mua đồ đạc và máy móc trong nhà
Trả chi phí luật pháp
Kỹ thuật và bảo vệ an ninh
Dụng cụ cho học vấn/ việc làm
Chi phí bảo vệ an ninh

Tiền Vay Không Trả Lãi khi bị Bạo hành Trong Nhà

Cho đến 2.000 đô-la

Số tiền vay

Không Trả Lãi

Lãi suất

Cho đến 2 năm

Lịch trình trả dần tiền vay
Good Shepherd Umbrella

Tôi cần giúp đỡ trả tiền thuê nhà hoặc hóa đơn tiện ích trong nhà

Tôi cần giúp đỡ trả tiền thuê nhà hoặc hóa đơn tiện ích trong nhà

để giúp trả tiền thuê nhà (qua văn phòng địa ốc)
để giúp trả hóa đơn sử dụng tiện ích trong nhà
để giúp trả thuế thổ trạch
để giúp trả chi phí chủ nhà trả cho công ty quản lý nhóm bất động sản

Tiền Vay Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu

Cho đến 3.000 đô-la

Số tiền vay

Không Trả Lãi

Lãi suất

18 - 24 Months

Lịch trình trả dần tiền vay

Good Shepherd Umbrella

I need a vehicle for essential use

You could consider a No Interest Loan for vehicles:

purchase of an essential vehicle including cars,
scooters, mobility scooters,
motorcycles,
boats,
first year registration and stamp duty (for purchase of vehicles

Up to $5,000

Số tiền vay

Không Trả Lãi

Lãi suất

Up to 4 years

Lịch trình trả dần tiền vay

Tìm Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Gần Quý Vị Nhất

Tiền Vay của chúng tôi được cung cấp bởi 170 tổ chức cộng đồng địa phương tại hơn 600 địa điểm. Rất có thể là có một cơ sở cung cấp gần quý vị để giúp quý vị qua điện thoại.

Các Nguồn Tài liệu hữu ích

Financial Counselling

Công cụ Quy hoạch Ngân sách MoneySmart

Được dùng trong các buổi học hỏi của chúng tôi, công cụ này có thể giúp quý vị lập một ngân sách

Financial Counselling

Giảm các hóa đơn năng lượng

Các gợi ý này có thể giúp làm giảm hóa đơn năng lượng của quý vị

Loans and Insurance

Phòng chống thảm họa cho tài chánh của quý vị

Chuẩn bị sẵn sàng về tài chánh nếu một thảm họa xảy ra