Contact Us
  • हाम्रो व्याजरहित ऋण बारेमा
  • तपाईको नजिकको प्रदायक फेला पार्नुस्
  • के म योग्य छु?
  • NIL पेडे ऋण होइन र यो बैंकको ऋण होइन
  • NIL बारे अनुवादित जानकारी
  • गुड शेपहर्डको कुन ऋण तपाईका लागि ठीक छ भनेर निश्चित हुनुहुन्न?
  • हामी मद्दत गर्नका लागि हाजिर छौँ

हाम्रो व्याजरहित ऋण बारेमा

हामी व्याजरहित ऋण (NILs) निम्न आय भएका व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई, सुरक्षित, निष्पक्ष तथा तिर्नसक्ने ऋण (क्रेडिट) उपलब्ध गराउँछौँ ।
ऋणहरु फ्रिज, वासिङ्ग मसिन, गाडी मर्मत तथा मेडिकल प्रकृयाजस्ता अत्यावश्यक सामान तथा सेवाहरुका लागि उपलब्ध छन् र यो $१,५०० सम्मको हुन्छ। पुनर्भुक्तानी गर्न १२ देखि १८ महिनामा तिर्नसकिने किस्ता मिलाइएको हुन्छ।

NIL हरू १७० स्थानीय सामुदायिक संगठनद्वारा ६०० भन्दा बढी स्थानमा अष्ट्रेलियाभर प्रदान गरिन्छ। तपाई नजिक कोही प्रदायक हुने सम्भावना हुन सक्छ जसले तपाईलाई फोनबाट मद्दत गर्न सक्छ।

Person Photo

यो ऋण म के मा प्रयोग गर्न सक्छु?

व्याजरहित ऋण अत्यावश्यक सामान तथा सेवाको खरिदका लागि हो। खाना, भाडा, बिल, नगद वा ऋणको भुक्तानीका लागि यो ऋणलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन।

तपाईको नजिकको प्रदायक फेला पार्नुस्

व्याजरहित ऋणहरु १७० स्थानीय सामुदायिक संगठनद्वारा ६०० भन्दा बढी स्थानहरुमा प्रदान गरिन्छ। तपाई नजिक कोही प्रदायक हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ जसले तपाईलाई फोनबाट मद्दत गर्न सक्छ।

के म योग्य छु?

NIL पेडे ऋण होइन र यो बैंकको ऋण होइन

NIL ले ‘चक्रीय सामुदायिक ऋण’ (circular community credit) भनिने प्रकृयामार्फत काम गर्छ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि जब सापटीकर्ताले NIL लाई रकम फिर्ता भुक्तानी गर्छ, सो कोषलाई तब समुदायका अन्य कसैका लागि उपलब्ध गराइन्छ। ऋणका लागि अन्य महँगा विकल्प खोज्नुभन्दा पहिला NILs ऋणलाई विचार गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

young woman with brown hair smiling portrait

कसरी आवेदन दिने

NIL बारे अनुवादित जानकारी

गुड शेपहर्डको कुन ऋण तपाईका लागि ठीक छ भनेर निश्चित हुनुहुन्न?

पत्ता लगाउन हाम्रो ऋण तुलना औजार प्रयोग गर्नुहोस्

हाम्रा ग्राहकहरु के भन्छन्

आकस्मिक राहत सहायता

अन्य आकस्मिक राहत सहायताका लागि खाद्यान्नको पार्सल, बिल तथा भाडा, तपाईको नजिक DSS आकस्मिक राहत सहायता पत्ता लगाउनका लागि।

हामी मद्दत गर्नका लागि हाजिर छौँ

उपयोगी संसाधनहरु

Good Shepherd Logo

Contact icon

Location icon

Other services you may be interested in

FDV NILs

FDV NILs

No Interest Loans for women affected by Family and Domestic Violence
Financial Independence Hub

Financial Independence Hub

The Financial Independence Hub offers a tailored financial coaching program to help people impacted by domestic and financial abuse establish a pathway to long-term financial recovery.
Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Brimbank-Melton region.
Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Bayside Peninsula.
Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Improve your understanding of your finances and debt management with our Financial Capability and Wellbeing Program.
Financial Counselling VIC

Financial Counselling VIC

Good Shepherd offers a free and confidential financial counselling service that assists people to gain control over debt and financial pressures.
Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations is a free program for women focusing on money management and financial independence.
Family violence counselling for your children

Family violence counselling for your children

Good Shepherd's family violence service includes counselling and support for your children.
Housing services

Housing services

Our Family Violence services can help connect you with special crisis accommodation.
Legal Services Advice

Legal Services Advice

If you are experiencing family violence, we can connect you with helpful legal services.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
Counselling NSW

Counselling NSW

Good Shepherd offers a range of specialist counselling services to young people aged 12-17 and their families.