Contact Us
 • Trung tâm Độc lập về Tài chánh
 • Trung tâm Độc lập về Tài chánh có thể giúp quý vị với việc như:
 • Tôi có hội đủ điều kiện dùng Trung tâm Độc lập về Tài chánh không?
 • Liên lạc với Chúng tôi
 • Tập Thông tin
 • Translated Information
 • Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Trung tâm Độc lập về Tài chánh

Trung tâm Độc lập về Tài chánh là một dịch vụ miễn phí, kín đáo, thích hợp cho từng hoàn cảnh để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của việc bị lạm dụng tài chánh trên khắp nước Úc, hầu giúp họ phát huy việc độc lập về tài chánh và đạt được các mục tiêu của họ.

Quý vị có muốn

 • cảm thấy kiểm soát được mọi vấn đề tài chánh hàng ngày và tự tin khi quyết định các việc về tiền bạc?
 • hiểu được mức thu nhập và chi tiêu của mình?
 • có thể tự lập ngân sách chi tiêu?
 • sắp xếp cho chi tiêu và dành dụm ví dụ như để mua xe hay nhà?
 • có thể trang trải cho các hóa đơn hoặc các chi tiêu bất ngờ?
 • giảm đi hoặc trả dứt nợ nần?”
Young woman with short hair portrait black and white

Trung tâm Độc lập về Tài chánh có thể giúp quý vị với việc như:

Good Shepard Heart

Dạy kèm về tài chánh một người với một người để giúp quý vị phát huy các ưu điểm, giúp đề ra các mục tiêu tài chánh và hỗ trợ quý vị trong những bước thực tiển trong khi gầy dựng sự độc lập tài chánh lâu dài của quý vị.

Good Shepard Heart

Các công cụ và kỹ năng giúp gầy dựng lòng tự tin của quý vị trong việc đối phó với các vấn đề tài chánh hàng ngày, quy hoạch và nỗ lực để đạt được các mục tiêu.

Good Shepard Heart

Hiểu biết về tiền bạc – gồm các lãnh vực trước đây ngoài tầm kiểm soát của quý vị ví dụ như các hóa đơn, nợ và điểm tín dụng thấp.

Good Shepard Heart

Bắt đầu dành dụm, ví dụ như để mua xe hay nhà.

Good Shepard Heart

Hỗ trợ kế hoạch trở lại làm việc hoặc đăng ký xin trợ cấp với Centrelink. Giới thiệu hoặc giúp sử dụng các dịch vụ khác mà quý vị cần.

Dịch vụ này miễn phí, kín đáo và phù hợp với nhu cầu của quý vị. Không có hạn kỳ sử dụng. Đội ngũ giúp quý vị sẽ hỗ trợ trong việc nhận định các mốc thời gian thực tiển để quý vị đạt được độc lập về tài chánh cho mình.
‘Độc lập về tài chánh’ có ý nghĩa khác biệt đối với mọi người. Hành trình của quý vị với Trung tâm Độc lập về Tài chánh sẽ độc đáo.

Tự hào trong việc cộng sự với CommBank Next Chapter

Commonwealth Bank Logo

Tôi có hội đủ điều kiện dùng Trung tâm Độc lập về Tài chánh không?

Quý vị hội đủ điều kiện nếu quý vị:

 • là người thoát khỏi tình trạng bị lạm dụng tài chánh, do bị bạo hành hay ngược đãi trong gia đình.
 • đang trong giai đoạn hồi khục (có nghĩa là không trong cơn khủng hoảng) và sẵn sàng để quy hoạch về tài chánh cho tương lai của quý vị.
 • hơn 18 tuổi và sống ở nước Úc. Quý vị không cần là thường trú nhân hay phải có giấy chiếu khán.

Quý vị không cần là khách hàng của Ngân hàng Commonwealth để có thể sử dụng dịch vụ của Trung tâm Độc lập về Tài chánh. Quý vị không cần trưng bày chứng cớ hoặc kể lại chuyện của mình để được dùng dịch vụ này.

Các dịch vụ của Trung tâm Độc lập về Tài chánh được Good Shepherd cung cấp với sự tài trợ của CommBank.

young woman wiht shoulder length hair standing outside in a denim jacket

Liên lạc với Chúng tôi

Referral Contact Form (FIH)
Name
Name
First
Last
Preferred method of contact
Do you need an interpreter?

Hãy Gọi Chúng tôi

Hãy gọi đội ngũ nhiệt tâm của chúng tôi qua số: 1300 050 150

Tập Thông tin

Tải xuống tập tài liệu của chúng tôi

Translated Information

View the Financial Independence Hub brochure in other languages

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Good Shepherd Logo

Giới thiệu về Chúng tôi

Tìm hiểu thêm về Good Shepherd nơi đây

Contact icon

Liên lạc với Chúng tôi

Location icon

Tìm Chúng tôi

Tìm nơi cung cấp dịch vụ gần quý vị nhất nơi đây

Các Nguồn Tài liệu Hữu ích

Good Shepard Contact

Bản tường trình về Phụ nữ và Cho vay Trả vào ngày Lãnh lương

Hãy đọc bản tường trình mới nhất của chúng tôi về phụ nữ và việc cho vay trả vào ngày lãnh lương

Good Shepard Contact

Các Xuất bản phẩm của Chúng tôi

Hãy xem các nguồn tài liệu và xuất bản phẩm mới nhất của chúng tôi

Good Shepard Contact

Chính sách và Bênh vực

Hãy xem chính sách và vận động bênh vực mới nhất của chúng tôi

Other services you may be interested in

FDV NILs

FDV NILs

No Interest Loans for women affected by Family and Domestic Violence
Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Brimbank-Melton region.
Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Bayside Peninsula.
Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Improve your understanding of your finances and debt management with our Financial Capability and Wellbeing Program.
Financial Counselling VIC

Financial Counselling VIC

Good Shepherd offers a free and confidential financial counselling service that assists people to gain control over debt and financial pressures.
Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations is a free program for women focusing on money management and financial independence.
Family violence counselling for your children

Family violence counselling for your children

Good Shepherd's family violence service includes counselling and support for your children.
Housing services

Housing services

Our Family Violence services can help connect you with special crisis accommodation.
Legal Services Advice

Legal Services Advice

If you are experiencing family violence, we can connect you with helpful legal services.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
NILs No Interest Loans

NILs No Interest Loans

No Interest Loans (NILs) provides individuals and families on low incomes with access to safe, fair and affordable credit with no fees or interest.
Counselling NSW

Counselling NSW

Good Shepherd offers a range of specialist counselling services to young people aged 12-17 and their families.
Click here to exit quickly