Contact Us

Giới thiệu về Tiền Vay Không Trả Lãi khi bị Bạo hành Gia đình và Trong nhà

Quý vị có phải là một phụ nữ đã hay đang trải qua kinh nghiệm bị bạo hành gia đình hay trong nhà hay không? Good Shepherd cung ứng Tiền Vay Không Trả Lãi linh động đến 2.000 đô-la nhằm giúp quý vị được an toàn ở nhà, dời đến nơi an toàn, hoặc gầy dựng lại đời sống của quý vị cho đến 10 năm sau đó.

Tiền vay của chúng tôi được chánh phủ tài trợ, không phải trả chi phí hay tiền lãi. Quý vị chỉ trả lại những gì quý vị vay, với tiền trả góp mỗi hai tuần hay mỗi tháng, cho 24 tháng, qua khấu trừ trực tiếp từ tài khoản hoặc Centrepay.

Person Photo

Tôi có hội đủ điều kiện không?

black and white woman portrait

Quý vị hội đủ điều kiện nếu quý vị:

Good Shepard Tick
Là một phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm bị bạo hành gia đình hay trong nhà trong 10 năm qua và có tuổi từ 18 hay lớn hơn.
Good Shepard Tick
Là một công dân Úc, thường trú nhân, hoặc có giấy thị thực nhập cảnh còn hiệu lực cho đến sau hạn kỳ trả dứt tiền vay.
Good Shepard Tick
Có một nguồn lợi tức đủ để quý vị có thể trả lại tiền vay (khả năng trả tiền vay sẽ được thẩm định trong tiến trình xét đơn xin vay)

Tôi có thể dùng tiền vay này vào việc gì?

 • Tiền thế chân và tiền thuê nhà (chỉ cho văn phòng địa ốc có giấy phép, không cho chủ nhà tư nhân)
 • Chi phí luật pháp
 • Vật dụng bảo toàn an ninh
 • Chi phí dời nhà và vận chuyển
 • Đóng tiền đăng bộ và sửa chữa xe
 • Đồ đạc và máy móc trong nhà
 • Tiện ích trong nhà ví dụ như điện, hơi đốt, nước, điện thoại, internet
 • Kỹ thuật ví dụ như máy tính xách tay, điện thoại
 • Y khoa và nha khoa
 • Chi phí học vấn và đào tạo
 • Dụng cụ/đồ nghề cho việc làm
 • Chi phí cho thú nuôi trong nhà

Chúng tôi KHÔNG cho vay để lấy tiền mặt, duy trì nợ hay mua xe.
Tiền vay được Good Shepherd trả trực tiếp vào tài khoản của nơi bán/cung cấp (phải có số ABN) mà quý vị đề cử.

Nộp đơn xin cách nào?

Hãy gọi cho chúng tôi qua số 1300 031 001 để nói chuyện với Nhân viên Khả năng Tài chánh
Đường dây hoạt động từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều Thứ Hai – Thứ Sáu

Liên lạc với Chúng tôi

Referral Contact Form (DVNILS)
Name
Name
First
Last
Preferred method of contact
Do you need an interpreter?

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Good Shepherd Logo

Giới thiệu về Chúng tôi

Contact icon

Liên lạc với Chúng tôi

Đt: 1300 031 001

More Loans

Tìm Chúng tôi

Không biết tiền vay nào thích hợp cho quý vị? Hãy dùng công cụ So sánh Tiền Vay của chúng tôi

Các Nguồn Tài liệu hữu ích

Financial Counselling

Công cụ Quy hoạch Ngân sách MoneySmart

Được dùng trong các buổi học hỏi của chúng tôi, công cụ này có thể giúp quý vị lập một ngân sách

Financial Counselling

Giảm các hóa đơn năng lượng

Các gợi ý này có thể giúp làm giảm hóa đơn năng lượng của quý vị

Loans and Insurance

Phòng chống thảm họa cho tài chánh của quý vị

Chuẩn bị sẵn sàng về tài chánh nếu một thảm họa xảy ra

We Are Icon

Chúng ta an toàn.

Chúng ta khỏe.

Chúng ta mạnh.

Chúng ta liên kết.

Other services you may be interested in

Financial Independence Hub

Financial Independence Hub

The Financial Independence Hub offers a tailored financial coaching program to help people impacted by domestic and financial abuse establish a pathway to long-term financial recovery.
Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Brimbank-Melton region.
Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Bayside Peninsula.
Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Improve your understanding of your finances and debt management with our Financial Capability and Wellbeing Program.
Financial Counselling VIC

Financial Counselling VIC

Good Shepherd offers a free and confidential financial counselling service that assists people to gain control over debt and financial pressures.
Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations is a free program for women focusing on money management and financial independence.
Family violence counselling for your children

Family violence counselling for your children

Good Shepherd's family violence service includes counselling and support for your children.
Housing services

Housing services

Our Family Violence services can help connect you with special crisis accommodation.
Legal Services Advice

Legal Services Advice

If you are experiencing family violence, we can connect you with helpful legal services.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
NILs No Interest Loans

NILs No Interest Loans

No Interest Loans (NILs) provides individuals and families on low incomes with access to safe, fair and affordable credit with no fees or interest.
Counselling NSW

Counselling NSW

Good Shepherd offers a range of specialist counselling services to young people aged 12-17 and their families.
Click here to exit quickly