aboriginal flagtorress starit island flagrainbow flag
 • हाम्रो व्याजरहित ऋण बारेमा
 • यो ऋण म के मा प्रयोग गर्न सक्छु?
 • के म योग्य छु?
 • How do I apply?
 • तपाईको नजिकको प्रदायक फेला पार्नुस्
 • What our clients are saying
Language:

हाम्रो व्याजरहित ऋण बारेमा

हामी व्याजरहित ऋण (NILs) निम्न आय भएका व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई, सुरक्षित, निष्पक्ष तथा तिर्नसक्ने ऋण (क्रेडिट) उपलब्ध गराउँछौँ ।
ऋणहरु फ्रिज, वासिङ्ग मसिन, गाडी मर्मत तथा मेडिकल प्रकृयाजस्ता अत्यावश्यक सामान तथा सेवाहरुका लागि उपलब्ध छन् र यो $१,५०० सम्मको हुन्छ। पुनर्भुक्तानी गर्न १२ देखि १८ महिनामा तिर्नसकिने किस्ता मिलाइएको हुन्छ।

NILs is offered by 170 local community organisations in over 600 locations across Australia. Chances are there’ll be a local No Interest Loan provider near you or one who can help over the phone.

Person Photo

यो ऋण म के मा प्रयोग गर्न सक्छु?

व्याजरहित ऋण अत्यावश्यक सामान तथा सेवाको खरिदका लागि हो। खाना, भाडा, बिल, नगद वा ऋणको भुक्तानीका लागि यो ऋणलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन।
used car on highway photo

गाडी मर्मत गर्न

हाम्रो व्याजरहित ऋणलाई गाडी मर्मतका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

dentist and patient photo

मेडिकल वा दन्त खर्च

हाम्रो व्याजरहित ऋणलाई दन्त वा मेडिकल खर्च तिर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

young woman using laptop

शैक्षिक आवश्यकताहरु तिर्न

हाम्रो व्याजरहित ऋणलाई ल्यापटप वा पुस्तकजस्ता शैक्षिक आवश्यकताका लागि भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Household items fridge

घरायसी वस्तु तथा अत्यावश्यक

हाम्रो व्याजरहित ऋणलाई फ्रिज तथा वासिङ्ग मसिनजस्ता घरायसी वस्तु किन्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Books and stationary photo

अनुरोध भएअनुसारको अन्य वस्तु

हाम्रो व्याजरहित ऋणलाई अन्य वस्तु वा सेवाहरुका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै घरायसी फर्निचर किन्न तथा मर्मतहरु गर्न।

के म योग्य छु?

young woman with brown hair smiling portrait

तपाई योग्य हुन सक्नुहुन्छ यदिः

Good Shepherd Tick
तपाईसँग स्वास्थ्य हेरचाह कार्ड/पेन्सन कार्ड छ वा कर कटाएर वर्षमा $45,000 भन्दा कम आम्दानी गर्नुहुन्छ (जोडी वा आश्रित हुने मानिसका लागि $60,000)।
Good Shepherd Tick
ऋण फिर्ता तिर्नका लागि तपाईसँग क्षमता भएको तपाई देखाउन सक्नुहुन्छ।

How do I apply?

1

चरण १: योग्यता

व्याजरहित ऋणका लागि तपाई योग्य हुनुहुन्छ कि हुन्न पत्ता लगाउन, योग्यताको मापदण्ड जाँच गर्नुहोस्।

3

चरण ३: एपोइन्टमेन्ट

तपाईको प्रदायकलाई भेट्नका लागि एपोन्टमेन्ट लिनुस्।

4

चरण ४: कागजातहरु

तपाईको ऋण आवेदनलाई मूल्यांकन गरिनका लागि आफ्नो कागजातहरुलाई पेश गर्नुहोस्।

5

चरण ५: मूल्यांकन

तपाईको आवेदनलाई मूल्यांकन गरिनेछ1`

6

चरण ६: प्रतिफल

तपाईको आवेदनको प्रतिफल फोन वा इमेलद्वारा तपाईलाई सूचित गरिनेछ।

तपाईको नजिकको प्रदायक फेला पार्नुस्

No Interest Loans are offered by 170 local community organisations in over 600 locations. Chances are there’ll be a No Interest Loan provider near you or one who can help over the phone.

Want to know more about No Interest Loans?

Watch our explainer videos to find out what you can use a No Interest Loan for, how much you can borrow and how to apply.

No matter where you are in Australia, our network of No Interest Loan providers is here to help you with your application.

What our clients are saying

रे

रे

व्याजरहित ऋणको गाह्रक

म निकै राहतको अनुभव गरेँ कि मैले ती वस्तुहरु किन्न सक्छु र मैले सहजरुपमा तिर्नसक्ने किस्तामा त्यसको फिर्ता तिर्न सक्छु।

No Image Entered
मारिसोल

मारिसोल

व्याजरहित ऋणको गाह्रक

अब मेरो पैसाको व्यवस्थापन गर्न, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सशक्त भएको, मेरो आफ्नै रोजाइ छान्नमा आत्मविश्वास भएको अनुभव गर्छु। म जीवनपर्यन्त यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनेछु र मेरो छोरा जब ठूलो हुन्छ उसलाई यो बाँढ्नेछु।

No Image Entered
रोण्डा

रोण्डा

व्याजरहित ऋणको गाह्रक

जब मैले NILs पाएँ, म निकै खुशी भएँ किनकि त्यहाँ व्याज छैन।

No Image Entered

Translated information

Access further information about No Interest Loans in other languages.

तपाईका लागि कुन ऋण ठीक हुन्छ भन्नेमा निश्चित हुनुहुन्न?

Use our loan comparison tool to find out.

आकस्मिक राहत सहायता

अन्य आकस्मिक राहत सहायताका लागि खाद्यान्नको पार्सल, बिल तथा भाडा, तपाईको नजिक DSS आकस्मिक राहत सहायता पत्ता लगाउनका लागि।

Other services you may be interested in

<noscript><img width=

Queensland Financial Resilience Program

Supporting Queenslanders who are experiencing financial challenges with services including:
 • financial counselling
 • assistance to access No Interest Loan's (NILS)
<noscript><img width=

No Interest Loans (NILs) for vehicles

For vehicles linked to day-to-day use including:
 • car (must be registered),
 • motorcycle,
 • scooter / mobility scooter,
 • boat,
 • first year registration and stamp duty (for purchase of vehicle).
Borrow up to $5000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever.
<noscript><img width=

Family & Domestic Violence No Interest Loans (FDV NILs)

For women affected by family and domestic violence. Loans can be used for bond & rent, legal costs, security items, removalist and transport costs, car registration and repairs, furniture and whitegoods, utility bills, technology, medical & dental, education & employment tools/equipment . Borrow up to $2000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever.
<noscript><img width=

Household Relief No Interest Loans

For people financially impacted by COVID for items including:
 • utility bills,
 • bond or rent,
 • council rates,
 • body corporate fees.
Borrow up to $3000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever.
<noscript><img width=

Good Insurance

Good Shepherd offers insurance programs working with Australia’s largest insurance companies to create affordable and simple insurance policies for people on low incomes.
<noscript><img width=

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
<noscript><img width=

StepUP Loans

Existing StepUP clients only
<noscript><img width=

Good Money Stores

Good Money community finance stores offer safe, affordable and responsible financial services to people on low incomes in Queensland, South Australia and Victoria. Offering No Interest Loans (NILs) for essentials (up to $1500) and No Interest Loans for vehicles (up to $5000) + referrals to other financial and community services. Contact us today.