Contact Us

तपाईलाई ठीक हुने ऋण छान्नुहोस्

Good Shepard Umbrella

मलाई अत्यावश्यक सामान वा सेवाको जरुरत छ

तपाईले निम्न कुराका लागि व्याजरहित ऋणको विचार गर्न सक्नुहुन्छः

गाडी मर्मत
मेडिकल वा दन्तसेवा खर्च तिर्न
शैक्षिक आवश्यकताका लागि तिर्न
घरायसी सामान जस्तै फ्रिज किन्न

$१,५०० सम्म

ऋण रकम

व्याजरहित

व्याज दर

१२-१८ महिना

पुनर्भुक्तानी समयरेखा
Good Shepard Umbrella

म मेरो जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन चाहन्छु

तपाईले निम्न कुराका लागि FDV NILs लाई विचार गर्न सक्नुहुन्छः

फर्निचर तथा घरायसी सामान किन्न
कानुनी खर्च
प्रविधि तथा सुरक्षा
शिक्षा/रोजगारीका औजार
सुरक्षा लागत

$२,००० सम्मको

ऋण रकम

व्याजरहित

व्याज दर

२ वर्षसम्म

पुनर्भुक्तानी समयरेखा
Good Shepard Umbrella

मलाई भाडा वा उपयोगीसेवाहरूको बिल तिर्न मद्दतको जरुरत छ

तपाईले घरपरिवार राहतको विचार गर्नसक्नुहुन्छः

भाडा तिर्नमा मद्दतका लागि (एजेन्टका माध्यमबाट)
उपयोगी सेवाहरूको बिल भुक्तानीमा मद्दतका लागि
दरहरुको भुक्तानीमा मद्दतका लागि
'ओनर्स कर्पोरेसन' शुल्क तिर्न मद्दतका लागि

$३,००० सम्मको

ऋण रकम

व्याजरहित

व्याज दर

१८ - २४ महिना

पुनर्भुक्तानीको समयरेखा

तपाईको नजिकको प्रदायकलाई पत्ता लगाउनुहोस्

हाम्रो ऋणहरु १७० स्थानीय सामुदायिक संगठनद्वारा ६०० भन्दा बढी स्थानहरुमा प्रदान गरिन्छ। तपाई नजिक कोही प्रदायक हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ जसले तपाईलाई फोनबाट मद्दत गर्न सक्छ।

उपयोगी संसाधनहरु

Financial Counselling

मनीस्मार्ट (MoneySmart) बजेट प्लानर

हाम्रो कार्यशालामा प्रयोग गरिएको, यसले तपाईलाई बजेट बनाउन मद्दत गर्न सक्छ

Financial Counselling

ऊर्जा बिल घटाउनुहोस्

यी युक्तिहरुले तपाईको ऊर्जा बिललाई घटाउन मद्दत गर्न सक्छ

Loans and Insurance

प्रकोपको बेलाको लागि तपाईको आर्थिक रुपमा तयारी गर्नुहोस्

यदि प्रकोप भएमा वित्तीयरुपमा तयार रहनुहोस्